ORAL-Xestión tributaria

Calendario fiscal do ORAL para o exercicio 2021


18 xaneiro 2021

Hoxe publicase no BOPPO a aprobación do Calendario Fiscal do ORAL correspondente ao exercicio 2021

Impostos Data de inicio Data de finalización Data de cargo en conta (1) Data de cargo en conta (2)
IVTM 8 de abril 8 de xuño 7 de maio ---
IBI 28 de xullo 5 de novembro 1 de outubro 1er prazo 2º prazo
13 de agosto 1 de outubro
IAE 3 de setembro 3 de novembro 3 de novembro ---
 
Tasas e prezos públicos Data de inicio Data de finalización Data de cargo en conta  (1)
1o trimestre 8 de febrero 8 de abril 5 de marzo
2º trimestre 6 de maio 6 de xullo 4 de xuño
3o trimestre 6 de agosto 6 de outubro 7 de setembro
4º trimestre 29 de outubro 29 de decembro 2 de decembro

 

(1) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria (D.B.) polo importe total do recibo.

(2) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria (D.B.) en 2 prazos, cada un deles polo 50% do importe do recibo.

 

Para a súa comodidade, pode domiciliar os seus tributos ou adherirse ao noso Plan Personalizado de Pagos  a través de nosa Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.depo.gal) ou en calquera das nosas oficinas.