#MEDIONATURAL

É a hora da orgánica!


Que pasa?

Xa é obrigatorio separar de maneira diferenciada os biorresiduos: restos de comida e vexetais.

Por que?

Despois de varios anos de demora o Goberno central traspuxo a normativa europea que obriga a aumentar a reciclaxe dos residuos domésticos.

Recentemente aprobouse a nova Lei de residuos 7/2022, para aumentar e mellorar as taxas de separación, que lles obriga aos concellos a recoller as fraccións de maneira diferenciada e que inclúe como novidade a obriga de recoller os biorresiduos.

Lei de residuos 7/2022

Como me afecta?

Todas as persoas propietarias dunha vivenda ou negocio deben separar en orixe as seguintes fraccións:

  • Papel, metais, plástico e vidro
  • Biorresiduos (restos de comida e vexetais)

Cando?

A obriga de separar os biorresiduos das demais fraccións en vivendas e negocios debe cumprirse:

  • Este 30 de xuño de 2022 para as institucións e negocios de todo tipo, sen excepcións
  • Tamén este 30 de xuño de 2022 para os domicilios en concellos, ou zonas de concellos, que teñan implantada a compostaxe ou o colector marrón. Se non a teñen agora, cando a teñan

Que debo facer eu?

Revitaliza leva desde o ano 2015 traballando na xestión e no tratamento dos residuos orgánicos cos concellos da provincia para fomentar a compostaxe, sistema que a nova lei considera como mellor opción para a separación e a reciclaxe en orixe. A día de hoxe son 47 os Concellos Revitaliza que participan do modelo.

Consulta no teu municipio como podes cumprir a túa parte:

  • Compostar de maneira doméstica cun composteiro individual
  • Compostar en centros de compostaxe comunitaria
  • Depositar os biorresiduos en colector marrón

Que fai a Deputación?

‘O Revitaliza ante os novos retos normativos’

Haberá sancións?

Si. A normativa estatal prevé sancións de entre 2.001 e 100.000 € para as persoas propietarias de vivendas e negocios por incumprir a obriga de separar, por ser considerada infracción grave.

Ademais, tamén haberá multas da Unión Europea para os gobernos estatais e autonómicos que non dean pasos para levar a cabo a normativa. Estas multas poderán trasladarse ás entidades responsables da xestión dos residuos, os concellos.