FORCAREI

MODALIDADE LUGAR HORARIO

PATINAXE

Pavillón municipal de Soutelo de Montes Xoves, de 18:45 a 19:45 h