FORCAREI

MODALIDADE LUGAR HORARIO

PATINAXE

Pavillón de Forcarei Xoves, de 17:15 a 18:15 h  (nacidos no 2002 ao 2013)