RODEIRO

MODALIDADE LUGAR HORARIO
BALONMÁN Pavillón polideportivo de Rodeiro

Luns e xoves, de 16:30 a 17:30 h
Xoves, de 16:30 a 17:30 h
Venres, de 14:00 a 15:00 h

FÚTBOL Campo de fútbol de Rodeiro Luns e xoves, de 16:30 a 18:00 h