SILLEDA

MODALIDADE LUGAR HORARIO
BALONMÁN Pavillón do CPR María Inmaculada Luns e venres, de 16:40 a 18:10 h