VALGA

MODALIDADE LUGAR HORARIO
FÚTBOL Pavillón de Campaña Venres, de 16:30 a 18:30 h
JUDO Pavillón polideportivo

Martes, de 16:45 a 17:30 h
(menores de 12 anos)
Martes, de 17:30 a 18:15 h
(maiores de 12 anos)

PATINAXE Pavillón municipal Luns, de 16:00 a 16:45 h (nacidos no 2012 ao 2013)
Luns, de 16:45 a 17:30 h (nacidos no 2010 ao 2011)
Venres, de 16:00 a 16:45 h (nacidos no 2008 ao 2009)
Venres, de 16:45 a 17:30 h (nacidos no 2006 ao 2007)
Venres, de 17:30 a 18:15 h (nacidos no 2004 ao 2005)
Venres, de 18:15 a 19:00 h (nacidos no 2002 ao 2003)