VILA DE CRUCES

MODALIDADE LUGAR HORARIO
PATINAXE Colexio Pioliño Venres, de 16:15 a 17:15 h (nacidos no 2002 ao 2013)