RUGBY

CONCELLO LUGAR HORARIO
VIGO Universidade de Vigo  Venres, de 18:00 a 19:30 h
Sábados, de 11:00 a 12:30 h