Jornada nueva Ley de contratos

Bernabé Palacín Sáenz

Director xeral de Contratación, Responsabilidade Social e Servizos Comunitarios do Concello de Logroño.

É licenciado en Dereito pola UNED (1987), máster universitario en Liderado e Dirección Pública pola UIMP (2015), diplomado en Dirección e Xerencia Pública en Administración Local polo INAP-MAP (1994), diplomado universitario de Especialización en Contratos Públicos pola Universidade de Deusto (2011) e investigador doutorando na Universidade da Rioxa (2015).

É profesor colaborador do INAP, a FEMP, a Escola Rioxana de Administración Pública (ERAP) e a Federación Rioxana de Municipios (FRM), en cursos de Contratación Pública, xestión de RR. HH., dirección pública e calidade nos servizos.

Conta con diversas colaboracións en libros de varios autores, en revistas especializadas como Gabilex e Wolters Kluwer, nas webs do Observatorio de Contratación Pública e Noticias Xurídicas; en materias de contratación pública, calidade e modernización, e xestión de persoal.

É membro de xurados en diversas convocatorias de premios á calidade na Administración local (Deputación Provincial de Alacante, Concello de Málaga e Comunicade Autónoma da Rioxa) desde 2005; foi membro do Grupo Técnico de Modernización, Calidade e Participación Cidadá da FEMP desde 1998 ata 2016, desde xaneiro de 2017 é membro da comunidade de prácticas do INAP para a análise da nova Lei de contratos do sector público.

Relatorio: "Os aspectos sociais, ambientais e de innovación no novo sistema de contratación pública"