Jornada nueva Ley de contratos

Jaime Pintos Santiago

Avogado consultor experto en contratación pública. É doutor en Dereito pola UCLM, licenciado en Dereito, máster en Dereito da Contratación Pública e máster oficial en Dereitos Fundamentais e Liberdades Públicas pola mesma universidade.

É profesor do máster en Dereito da Contratación Pública da UCLM e profesor colaborador de múltiples títulos de posgrao nesta e noutras universidades. Funcionario de carreira en excedencia do corpo superior xurídico da JCCM.

É membro do consello de redacción da revista Contratación Administrativa Práctica (Editorial La Ley), do consello de redacción da revista Gabilex, do comité científico da revista Aletheia (Editorial Liberlex), da Rede Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP), do Observatorio de Contratación Pública (ObCP), do consello de redacción de The European Journal of Public Procurement Markets e da Asociación Portuguesa dos Mercados Públicos (APMEP).

Así mesmo, é autor de decenas de publicacións entre libros, colaboracións en libros e artigos de revistas xurídicas e editoriais de impacto, tanto de España como doutros países. A súa tese doutoral foi seleccionada no ano 2016 para a súa publicación polo INAP e presentada no XXII Congreso Internacional do Centro Latinoamericano de Administración para o Desenvolvemento sobre a Reforma do Estado.

Participou como membro do comité científico, do comité de programa ou organizador en distintos congresos nacionais e internacionais. Foi relator no Congreso dos Deputados e relator convidado en diferentes congresos, máster, cursos de posgrao, seminarios, xornadas, encontros ou cursos de expertos e especialistas, tanto nacionais como internacionais, dentro e fóra de España.

Entre as súas últimas obras escritas destaca a participación en dous manuais e a dirección do libro As consecuencias electrónicas da nova lei de contratos do sector público: código electrónico práctico, todos eles sobre a nova Lei de contratos.

RelatorioMarco legal aplicable e novidades clave para o ámbito local na Lei 9/2017