Labora 2020

Limpeza de Superficies e Mobiliario en Edificios e Locais

SSCM0108

Nivel 1: non se esixen requisitos académicos nin profesionais para o acceso.

Contidos:

 • Formación específica: Limpeza de Superficies e Mobiliario en Edificios e Locais, 150 horas
  MF0972_1: Limpeza, tratamento e mantemento de chans, paredes e teitos en edificios e locais
  MF0996_1: Limpeza de mobiliario interior
  MF1087_1: Limpeza de cristais en edificios e locais
  MF1088_1: Técnicas e procedementos de limpeza con utilización de maquinaria
 • Prácticas profesionais non laborais en centros de traballo, 80 horas
 • Formación transversal, 12 horas
  • Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, 4 horas
  • Igualdade de trato, non discriminación e loita contra a exclusión social, 4 horas
  • Desenvolvemento sustentable, respecto e coidado do medio ambiente, 4 horas
 • Formación complementaria, 10 horas
  • Busca de emprego, 5 horas
  • Fomento do emprendemento e autoemprego, 5 horas
 • Orientación laboral e titorías durante a formación, 10 horas

Onde: O Grove, Ponteareas e Vigo

Ligazón (pdf)

Co certificado de profesionalidade de Limpeza de Superficies e Mobiliario en Edificios e Locais poderás traballar como:

 • Persoal de limpeza ou limpadora ou limpador en xeral
 • Persoal de limpeza de cristais de edificios

Última modificación: luns, 30 setembro 2019


Logos Fondo Social Europeo y MInisterio de Política Territorial y Función Pública