Proxecto

Curso de Despezamento de Cárnicos

Contidos:

 • Seguridade e funcionamento de útiles e equipos da sección
 • Coñecemento do produto
 • Seguridade alimentaria
 • Tecnoloxía da carne
 • Achega da carne á nutrición
 • A técnica do oficio (teoría)
 • Especies de gando, razas
 • Funcionamento de matadoiros, salas de despezamento e fabricación
 • Conservación, almacenaxe e fundamentos de envasados cárnicos
 • Elaborados e aditivos utilizables
 • Prácticas de desosado, corte e elaborados
 • Vendas e técnicas de comunicación (teoría e prácticas en aula e sala de venda)
 • Xestión da sección
 • Prevención de riscos laborais (seguridade e saúde)
 • Orientación para a procura activa de emprego e aumento da capacitación profesional

 

Localización: COESCO, Avenida Buenos Aires, 100, 36500, LALÍN

Duración: 320 horas (3,5 meses)

O curso inclúe o carné de manipulador de alimentos

Inicio: maio de 2018

Solicitude