Proxecto

Curso Especializado en Fabricación e Mantemento de Instalacións de Clima, Frío e Eléctricas

Contidos:

  • Obradoiro de instalacións frigoríficas (cámaras)
  • Obradoiro de instalacións de climatización e produción de calor
  • Obradoiro de instalacións eléctricas
  • Eficiencia enerxética e xestión de mantemento
  • Instalacións eléctricas
  • Instalacións de climatización con aire acondicionado e produción de calor
  • Máquinas e equipos frigoríficos (cámaras)
  • Prevención de riscos laborais (seguridade)
  • Orientación para a procura activa de emprego e aumento da capacitación profesional

 

Localización: COESCO, Avenida Buenos Aires, 100, 36500, LALÍN

Duración: 290 horas (3 meses)

Inicio: maio de 2018

Solicitude