Proxecto

Creación de aplicacións móbiles (aplicacións para Android e iOS)

Contido:

  • Contornos de desenvolvemento e conceptos básicos de programación
  • iOS: Swift, aplicación, views, data, maps, event kit e App Store
  • Android: vistas (layouts), almacenamento, interfaces, http, notificacións e Google Play
  • Analítica en aplicacións: deseño UX e UI e accións de marketing para aplicacións
  • Módulo de accesibilidade universal
  • Módulo de empregabilidade: currículo, entidade dixital, entrevistas de selección…
  • Proxectos

Localización: Sede da Deputación en Vigo. R/ Oporto, 3. Vigo

Duración: 316 horas, das cales: 200 horas lectivas, 16 horas de titorías técnicas e de empregabilidade, e 100 horas de carga estimada de traballo do alumnado en proxectos individualizados

Data de inicio: 1 de outubro de 2019

Data de fin: 2 de decembro de 2019

Persoas admitidas (pdf)