Proxecto

Creación de contidos dixitais (videoxogos, imaxe e vídeo)

Contido:

 • Deseño de xogos
  • Desenvolvemento de conceptos
  • Deseño dun xogo
  • Desenvolvemento dun xogo
  • Venda dun xogo
 • Programación
  • Tipo de datos e operadores
  • Programación avanzada
  • Patróns de deseño
 • Unity 3D
  • Introdución a Unity
  • Modelaxe 3D. Físicas, gráficos e render
  • Animacións, sons, iluminacións e VFX
  • Navigation e Pathfinding
 • Empregabilidade

Localización: Sede da Deputación en Vigo. R/ Oporto, 3. Vigo

Duración: 316 horas, das cales: 200 horas lectivas, 16 horas de titorías técnicas e de empregabilidade, e 100 horas de carga estimada de traballo do alumnado en proxectos individualizados

Data de inicio: 16 de outubro de 2019

Data de fin: 17 de decembro de 2019

Persoas admitidas (pdf)