Proxecto

Deseño e prototipado rápido mediante impresión 3D e mecanizado

Contido:

 • Módulo de deseño industrial CAD (90 h)
  • Introdución (3 h)
  • Croquización (20 h)
  • Modelaxe de pezas básicas (30 h)
  • Operación en ensamblaxes (17 h)
 • Módulo de mecanizado CNC (90 h)
  • Contorno, deseño alámbrico e manipulación (20 h)
  • Xeneralidades CAM (5 h)
  • Operacións de mecanizado 2D (15 h)
  • Operacións de mecanizado 3D (30 h)
 • Módulo de impresión 3D (60 h)
  • Introdución (8 h)
  • Deseño paramétrico para pezas de FDM (30 h)
  • Deseño non paramétrico para pezas de FDM (8 h)
  • Impresión mediante software libre (14 h)
 • Empregabilidade (16 h)

Localización: Sede da Deputación en Vigo. R/ Oporto, 3

Duración: 316 horas, das cales: 200 horas lectivas, 16 horas de titorías técnicas e de empregabilidade, e 100 horas de carga estimada de traballo do alumnado en proxectos individualizados

Data de inicio: 05/11/2019