Proxecto

Especialista en turismo activo e actividades no medio natural

Contido:

  • Socioloxía do tempo libre
  • Metodoloxía do lecer e do tempo libre
  • Actuación da e do monitor de lecer e tempo libre
  • Intervención en actividades de tempo libre
  • Deseño de actividades de tempo libre e turismo activo en espazos naturais
  • Empregabilidade

Localización: Vilagarcía de Arousa

Duración: 216 horas, das cales: 200 horas lectivas e 16 horas de titorías técnicas e de empregabilidade

Inicio: xuño de 2019

Solicitude