Proxecto

Xestión de empresas turísticas. Deseño e desenvolvemento de produtos

Contido:

 • Turismo
  • Turismo para todas e todos
  • Tipoloxía de produtos turísticos
 • Comercialización e deseño de produtos
  • Comercialización de produtos e servizos turísticos
  • Contorno, mercado e consumo
  • Producto turístico
  • Política de comunicación
  • Distribución dos produtos turísticos
  • Internet no turismo
  • Xestión das opinións da clientela: reputación en liña
  • Creación de experiencias: fidelización de clientela
  • Eficacia persoal e profesional
  • Técnicas de vendas
  • Atención ao cliente
  • Xestión de conflitos: queixas e reclamacións
 • Empregabilidade

Localización: Sede da Deputación en Vigo. R/ Oporto, 3. Vigo

Duración: 166 horas, das cales: 150 horas lectivas e 16 horas de titorías técnicas e de empregabilidade

Data de inicio: 17 de setembro de 2019

Data de fin: 28 de outubro de 2019

Solicitude