Proxecto

Organización e xestión da produción: Lean Manufacturing 4.0

Contido:

 • UD 1. Introdución ao Lean Manufacturing
 • UD 2. Calidade e control de SMC
 • UD 3. Cadro de mando e balance scorecard
 • UD 4. O sistema Xusto a tempo. Análise de valor
 • UD 5. Outsourcing. Estratexia de externalización
 • UD 6. Traballo en equipo
 • UD 7. Equipos Lean: Kaizen e indicadores Lean
 • UD 8. VSM (Value Stream Mapping)
 • UD 9. Método 5S e control visual
 • UD 10. Poka-yoke, resolución de problemas e control da calidade
 • UD 11. SMED
 • UD 12. Aplicación do Lean a PRL: 5S orde e limpeza
 • UD 13. Empregabilidade

Localización: Sede da Deputación en Vigo. R/ Oporto, 3. Vigo

Duración: 312 horas, das cales: 180 horas lectivas, 30 horas de empregabilidade, 2 horas de titorías/alumnado personalizadas e 100 horas de carga estimada de traballo do alumnado en proxectos individualizados. Modalidade presencial

Data de inicio: 16 de outubro de 2019

Data de fin: 16 de decembro de 2019

Persoas admitidas (pdf)