Proxecto

Programación web con software libre. Web development bootcamp

Contido:

  • Módulo I. Introdución á programación web. Preparación do contorno: editor de texto, ferramentas, navegadores, HTML, CSS3 etc
  • Módulo II. CSS3 avanzado, animacións e transicións, frameworks e guías de estilo
  • Módulo III. JavaScript: introdución á linguaxe; manipulación do DOM; e peticións HTTP, recollida e manipulación de datos no Front
  • Módulo IV. Ferramentas de FrontEnd, automatización: Grunt, Gulp, Webpack, pre-procesadores e CSS: SASS, uso de mixins e arquitectura CSS, introdución aos frameworks e exposición do proxecto final

Localización: Centro de Desenvolvemento Local. Lomba do Cruceiro, 5, Ribadetea. Ponteareas

Duración: 316 horas, das cales: 200 horas lectivas, 16 horas de titorías técnicas e de empregabilidade, e 100 horas de carga estimada de traballo do alumnado en proxectos individualizados

Ampliado o prazo ata o 25 de outubro de 2019 (últimas prazas)

Data de inicio: 29/10/2019 

Persoas admitidas (pdf)