Proxecto

Curso de Técnico en Loxística e Xestión de Almacéns

Contidos:             

 • Bloque 1: planificación do aprovisionamento
  • Loxística interna na empresa
  • Previsión de demanda
  • Planificación de requirimentos e necesidades produtivas
  • Xestión de inventarios
  • Valoración e dimensionamento de inventarios
  • Control e xestión de existencias
  • Indicadores e seguimento da xestión de existencias
 • Bloque 2: xestión de provedores
  • O proceso de compra
  • Selección, seguimento e avaliación de provedores
  • Negociación con provedores
 • Bloque 3: optimización da cadea loxística
  • A cadea de subministración
  • A loxística inversa
  • Optimización dos custos loxísticos
  • Xestión da cadea loxística
  • Xestión de imprevistos na cadea loxística
 • Bloque 4: deseño e organización de almacéns (60 horas)
  • Formulación de deseño do almacén
  • Organización do almacén e do seu espazo
  • Técnicas de almacenaxe
 • Bloque 5: prevención de riscos laborais (20 horas)
  • Seguridade en almacéns
  • Avaliación e prevención de riscos nun almacén
  • Medidas e recomendacións de prevención
 • Bloque 6: manexo e seguridade de carretillas elevadoras (20 horas)
  • A carretilla elevadora
  • Manexo da carretilla elevadora
  • Mantemento da carretilla elevadora
  • Seguridade laboral. Medios de manipulación de carga
 • Bloque 7: empregabilidade
  • Orientación para a procura activa de emprego e aumento da capacitación profesional

 

Localización: Espazo Coworking do Viveiro de Empresas, Polígono Industrial Lalín 2000, parcela E3, 36500, LALÍN

Duración: 315 horas (3,5 meses)

Inicio: maio de 2018

Solicitude