Proxecto

Curso de Arqueoloxía e Conservación/Restauración

Contidos:

 • Bloque 1: teoría e práctica en CAD
  • Industria lítica
  • Aplicación dos SIG á arqueoloxía
  • Selección e estudo de mostras arqueolóxicas
  • Arqueoloxía forense
  • Arqueoloxía e restauración
  • Aplicacións 3D e fotogrametría
  • Tratamento e estudo de materiais arqueolóxicos
  • Planimetría e debuxo arqueolóxico (aula de CAD)
  • Sistema de rexistro arqueolóxico: método Harris
  • Planificación e redacción de proxectos de intervención e memorias arqueolóxicas
  • Lectura de paramentos e arquitecturas
 • Bloque 2: talleres
  • Taller teórico: restauración
  • Introdución á conservación/restauración
  • Materiais
  • Documentación
  • Musealización e investigación
  • Saídas profesionais
  • Taller teórico: arqueoloxía
  • Taller práctico: restauración
  • Taller práctico: arqueoloxía
  • Visitas arqueolóxicas/restauración
 • Bloque 3: empregabilidade
  • Orientación para a procura activa de emprego e aumento da capacitación profesional

 

Localización: COESCO, Avenida Buenos Aires, 100, 36500, LALÍN

Duración: 190 horas (2 meses)

Inicio: maio de 2018

Solicitude