Responsabilidade social corporativa

Bo Goberno

A transparencia figura con letras maiúsculas entre as prioridades do Goberno da Deputación de Pontevedra. A cidadanía demándanos unha conducta exemplar e esta institución traballa a diario para demostrar que está á altura desa esixencia ao tempo que procura ofrecer os mellores servizos para o conxunto da veciñanza da provincia.

O apoio aos 61 concellos debe vir acompañado dunha dimensión ética; por iso, o Goberno da Deputación de Pontevedra adquiriu o compromiso de actuar con rigor e imparcialidade, rexéndose a súa xestión polos principios de eficacia, economía e transparencia. O obxectivo é claro: servir a cidadanía, administrar os recursos públicos con rigor e responsabilidade e pensar só no interese xeral sen personalismo.

Ademais queremos adaptarnos aos novos tempos, nos que as tecnoloxías avanzan con gran rapidez, e falar a mesma linguaxe que a veciñanza. A proximidade é fundamental para este Goberno. Internet e as redes sociais representan unhas ferramentas moi útiles para escoitar a cidadanía e responder ás súas suxestións e demandas, por iso estamos a apostar forte polas novas canles de comunicación.

A Deputación de Pontevedra mantén a firme vontade de servir con exemplaridade a todas e todos os veciños da provincia e avanzar xuntos á altura dos retos dos novos tempos.

Última modificación: mércores, 24 febreiro 2021