Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Bolsas para mestras e mestres composteiros

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOPPO

Convocatoria de 25 bolsas de práctica laboral para mestras e mestres composteiros con destino ao Plan Compost Revitaliza

Última modificación: martes, 30 outubro 2018