Cultura

Axudas a escolas de música dependentes de asociacións sen ánimo de lucro

Esta convocatoria ten por obxecto subvencionar o funcionamento, no desenvolvemento das súas actividades docentes, das escolas de música dependentes das asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a formación musical e estean radicadas na provincia de Pontevedra, durante o ano 2020

Subvencións concedidas:

Última modificación: xoves, 26 novembro 2020