Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Bolsas de emprego

Convocatorias públicas da selección do persoal que integrará as bolsas de emprego ofertadas pola Deputación de Pontevedra do persoal interino e as contratacións laborais temporais en calquera das súas modalidades para cubrir as posibles substitucións do funcionariado de carreira ou para as contratacións laborais temporais.

Bolsas de emprego nova regulación

Novas normas reguladoras (02/12/2020)

Rectificación das normas reguladoras (16/12/2020)

Rectificación das normas reguladoras (28/06/2021)

2021

Arquitecta/o técnica/o

Oficial/a de servizos xerais e subalternos/as

Community manager

Auxiliar administrativa/o

Técnica/o de mantemento

Técnica/o media/o de Administración xeral

Xornalistas

Técnico/a audiovisual

Educador/a do Centro Príncipe Felipe

Técnico de xestión tributaria

Oficial conductor de Príncipe Felipe

Técnica/o especialista en educación diurna

Técnica/o especialista en educación nocturna

Auxiliar de deseño gráfico

Técnico/a auxiliar de proxectos

Administrativa ou administrativo

Administrativa ou administrativo de xestión tributaria

Técnica ou técnico de administración xeral

Técnica ou técnico de educación

Oficial de control e vixilancia (C1)

Oficial de control e vixilancia (C2)

Operaria ou operario

Ordenanza

2020

Arquitecto/a técnico/a

Última modificación: venres, 30 xullo 2021