Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Bolsas de emprego

Convocatorias públicas da selección do persoal que integrará as bolsas de emprego ofertadas pola Deputación de Pontevedra do persoal interino e as contratacións laborais temporais en calquera das súas modalidades para cubrir as posibles substitucións do funcionariado de carreira ou para as contratacións laborais temporais.

Última modificación: venres, 11 setembro 2020