Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Convocatoria dunha bolsa para persoas con licenciatura o grado en Bioloxía

Convocatoria dunha bolsa para persoas co título universitario de licenciatura ou grao en Bioloxía con destino á Estación Fitopatolóxica Areeiro