Igualdade

Campañas para un uso non sexista e non violento dos xogos e xoguetes

As campañas para un uso non sexista e non violento dos xogos e xoguetes  xorde do noso compromiso coa igualdade de oportunidades, coa igualdade real e efectiva entre mulleres e homes e nenas e nenos da provincia de Pontevedra. Entronca co noso firme obxectivo de crear unha sociedade máis xusta e igualitaria, que só pode chegar traballando desde idades temperás.