Cargos de libre designación

Cargos de libre designación

NOME POSTO RETRIBUCIÓNS ANUAIS NÓMINAS
GABINETE DE PRESIDENCIA
MARÍA CARNEIRO LÓPEZ DIRECTORA DE GABINETE DE PRESIDENCIA E XESTIÓN 68.615,68 € Nómina
MARTÍN GIMÉNEZ CALVIÑO COORDINADOR DE RÉXIME INTERNO 58.043,93 € Nómina
PAULA FERNÁNDEZ PENA COORDINADORA DE SECRETARÍA E RELACIÓNS EXTERIORES 43.965,67 € Nómina
ANA COSTAS FERNÁNDEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 43.965,67 € Nómina
ANA ISABEL GUANTES CRISTOBAL XEFA DE PRENSA 43.965,67 € Nómina
ANA ISABEL DOVAL FRAIZ ASESORA DE PROXECTOS SOCIAIS 43.965,67 € Nómina
JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ VÁZQUEZ ASESOR DE PROXECTOS TERRITORIAIS 43.965,67 € Nómina
LORENA PARDO SILVA SECRETARIA 28.412,37 € Nómina
AROHA SÁNCHEZ RAMOS ADMINISTRATIVO 34.043,80 € Nómina
GABINETE DE VICEPRESIDENCIA
JESÚS ASER FOLE DE NAVIA OSORIO
ASESOR EN MATERIA DE ACCESIBILIDADE, SEGURIDADE VIARIA E PATRIMONIO ARTÍSTICOS
58.043,93 € Nómina
CARLOS VICENTE PÉREZ LOSADA ASESOR EN MATERIA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 58.043,93 € Nómina
MARÍA JOSÉ NÚÑEZ IGLESIAS DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DA VICEPRESIDENCIA 37.320,29 € Nómina
ANA CABALEIRO LÓPEZ XEFA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 37.320,29 € Nómina
MANUEL CARIDE CORREA ADMINISTRATIVO 34.043,80 € Nómina
GRUPO PROVINCIAL PSdeG-PSOE
MILAGROS LORES TORRES  ADMINISTRATIVO 34.043,80 € Nómina
LUIS HERRERA FRAILE COORDINADOR DE GRUPO PROVINCIAL PSdeG-PSOE (ata agosto de 2018) 34.043,80 € Nómina
MARIO PAIS BEIRO COORDINADOR DE GRUPO PROVINCIAL PSdeG-PSOE (desde outubro de 2018) 34.043,80 € Nómina
GRUPO PROVINCIAL BNG
ANA BELÉN PERALBA LORENZO ADMINISTRATIVO 34.043,80 € Nómina
GRUPO PROVINCIAL PP
RAFAEL LOUZÁN ABAL COORDINADOR DE GRUPO PP 45.095,47 € Nómina
LUIS SERANTES ÁLVAREZ COORDINADOR DE AREAS PP 45.095,47 € Nómina
LAURA BESADA RIVEIRO ADMINISTRATIVO 21.862,54 € Nómina

 

Os cargos de libre designación non reciben importes devindicados por asistencia a plenos ou comisións

 

Última modificación: martes, 05 febreiro 2019