Cargos de libre designación

Cargos de libre designación

POSTO RETRIBUCIÓNS ANUAIS
DIRECTORA DE GABINETE DE PRESIDENCIA E XESTIÓN 68.615,68 €
COORDINADOR DE RÉXIME INTERNO 58.043,93 €
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 43.965,67 €
XEFA DE PRENSA 43.965,67 €
ASESORA DE PROXECTOS SOCIAIS 43.965,67 €
ASESOR DE PROXECTOS TERRITORIAIS 43.965,67 €
COORDINADORA DE SECRETARÍA E RELACIÓNS EXTERIORES 43.965,67 €
ADMINISTRATIVO 34.043,80 €
COORDINADOR DE GRUPO 34.043,80 €
SECRETARIA 28.412,37 €
ADMINISTRATIVO 34.043,80 €
ASESOR EN MATERIA DE ACCESIBILIDADE, SEGURIDADE VIARIA E PATRIMONIO ARTÍSTICOS 58.043,93 €
ASESOR EN MATERIA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 58.043,93 €
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DA VICEPRESIDENCIA 37.320,29 €
XEFA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 37.320,29 €
ADMINISTRATIVO 34.043,80 €
ADMINSITRATIVO 34.043,80 €
COORDINADOR DE GRUPO 45.095,47 €
COORDINADOR DE AREAS 45.095,47 €
ADMINISTRATIVO 21.862,54 €

 

Os cargos de libre designación non reciben importes devindicados por asistencia a plenos ou comisións

 

Última modificación: venres, 04 xaneiro 2019