Órganos de Goberno

Comisión informativa: Especial de Contas

Presidente efectivo: Carlos López Font

Suplente: Santos Héctor Rodríguez Díaz

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: mércores, 10 xuño 2020