Consorcio Contra Incendios Deza e Tabeirós - Terra de Montes - 2017

  • Orzamento
  • Liquidación
  • Conta xeral 
  • Informe trimestral sobre os prazos de pagamento 
  • Información trimestral sobre a execución do orzamento
  • Período medio de pagamento calculado de acordo co previsto no R. d. 635/2014

Última modificación: luns, 20 novembro 2017