Consorcio Provincial de Bombeiros

Taxas e contribucións

  • Ordenanza fiscal núm. 3, reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos e de determinadas actividades administrativas
  • Ordenanza fiscal núm. 2, reguladora das contribucións especiais pola mellora da prestación do servizo de extinción de incendios
  • Ordenanza fiscal núm. 1, reguladora da taxa pola prestación do servizo de extinción de incendios e salvamentos
  

 
BOPPO núm. 15, de 23 de xaneiro de 2012

Última modificación: mércores, 27 maio 2015