Consorcio Provincial de Bombeiros

Órganos de goberno

PLENO

  • Presidenta: M.ª del Carmen Silva Rego, presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra
  • Vicepresidente: Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  • Carlos López Font, deputado provincial
  • Francisco Javier Dios Pomares, deputado provincial
  • José Manuel Cores Tourís, delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra
  • Ignacio López-Chaves Castro, delegado territorial da Xunta de Galicia en Vigo

 

Presidencia e vicepresidencia

(Elección polo Pleno do Consorcio na sesión do 7/8/2015)

  • Presidenta: M.ª del Carmen Silva Rego, presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra
  • Vicepresidente: Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Comisión especial de contas

(Composición do Pleno do Consorcio en sesión de data 7-8-2015)

 

Indemnizacións previstas para os membros do Pleno nas bases de execución do Orzamento 2018 por asistencias:

ÓRGANO IMPORTE
Pleno 120,00 €
Comisión Especial de Contas 90,00 €
Mesas de Contratación 90,00 €

 

Liquidado ata a data: 0,00 €. Ningún dos membros dos órganos colexiados está percibindo as indemnizacións en ningún dos exercicios desde o inicio do mandato.

Última modificación: venres, 14 setembro 2018