Consorcio Provincial de Bombeiros

Órganos de goberno

PLENO

  • Presidenta: M.ª del Carmen Silva Rego, presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra
  • Vicepresidente: Santiago Villanueva Álvarez, Director Xeneral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia
  • Carlos López Font, deputado provincial
  • Santos Héctor Rodríguez Díaz, deputado provincial
  • José Manuel Cores Tourís, delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra
  • Corina Porro Martínez, delegado territorial da Xunta de Galicia en Vigo

 

Presidencia e vicepresidencia

  • Presidenta: M.ª del Carmen Silva Rego, presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra
  • Vicepresidente: Santiago Villanueva Álvarez, Director Xeneral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia

Comisión especial de contas

 

Indemnizacións previstas para os membros do Pleno nas bases de execución do Orzamento 2018 por asistencias:

ÓRGANO IMPORTE
Pleno 120,00 €
Comisión Especial de Contas 90,00 €
Mesas de Contratación 90,00 €

 

Liquidado ata a data: 0,00 €. Ningún dos membros dos órganos colexiados está percibindo as indemnizacións en ningún dos exercicios desde o inicio do mandato.

Última modificación: luns, 04 novembro 2019