Consorcio Provincial de Bombeiros

Postos de traballo

Xerencia (artigo 16 dos Estatutos):

Contrato de alta dirección celebrado, ao abeiro do R. d. 1382, de 1 de agosto, do 15/3/2016

Número Denominación do posto de traballo Retribucións anuais en 2018
1 Xerente 34.293,52 €

 

Persoal funcionario de habilitación estatal (en réxime de acumulación de funcións)

Número Denominación do posto de traballo Retribucións anuais en 2018
1 Secretaría-Intervención (Acumulación) 15.286,56 €

 

Última modificación: mércores, 02 xaneiro 2019