Emprego

Contratación do director/a do Museo de Pontevedra

O prazo de presentación de solicitudes é de 30 días hábiles, contados a partir do seguinte a aquel en que se publique o anuncio da convocatoria no BOPPO

Última modificación: luns, 15 abril 2019