Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Xerente do Consorcio Provincial de Bombeiros

Convocatoria de contratación laboral para o posto de xerente para a prestación de servizos de incendios e salvamento

  

 

Última modificación: venres, 18 marzo 2016