Emprego

Contratación do director ou directora de Cultura

Finalizado o proceso de provisión do posto de traballo, con rango de alto cargo, de directora ou director de Cultura da Deputación Provincial, mediante Resolución Presidencial de data 11 de maio de 2020, noméase a Dª. PAULA CABALEIRO COMESAÑA, directora de Cultura.

Última modificación: venres, 15 maio 2020