Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Convocatorias de prazas das ofertas de emprego 2016, 2017, 2018 e 2019

Cronograma coa convocatoria de prazas para cubrir postos de traballo de persoal laboral e persoal funcionario, correspondentes ás ofertas de emprego dos anos 2016, 2017, 2018 e 2019

Por acordo adoptado no Pleno da Corporación do 26 de outubro de 2018 apróbase o Plan de estabilización de emprego temporal da Deputación de Pontevedra, para cubrir necesidades de carácter estrutural permanente nos distintos centros e servizos, con fundamento nas previsións contidas no Acordo do Goberno e sindicatos de marzo de 2018 na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018

Última modificación: venres, 04 xuño 2021