Formación

CURSOS AFD (2018/2019)

A Deputación de Pontevedra promove a seguinte acción formativa cofinanciada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

(2018/001412)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO (SSCE0110)

Programar, impartir, titorizar e avaliar accións formativas do subsistema de formación profesional para o emprego, elaborando e utilizando materiais, medios e recursos didácticos, orientando sobre os itinerarios formativos e saídas profesionais que ofrece o mercado laboral na súa especialidade, promovendo de forma permanente a calidade da formación e a actualización didáctica.

Cartel (pdf)

Contacto:
Pazo Provincial
antonioabel.seoane@depo.es
986804100

Logos cursos AFD

Última modificación: mércores, 26 decembro 2018