Cursos de contratación pública en línea

Cursos de contratación pública en liña

Convocatoria de tres cursos de contratación pública para persoal técnico e habilitado nacional ou persoal responsable da tramitación de expedientes de contratación na Deputación de Pontevedra e nos concellos da provincia de Pontevedra e organismos dependentes.

O prazo de inscrición comezará a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e rematará dez días antes do comezo de cada acción formativa

Última modificación: martes, 23 outubro 2018