Depo Aventura

Preguntas frecuentes

 

Condicións e características dos campamentos

 ¿Quién puede participar en los campamentos?

  En que consiste o campamento?

 Que servizos están incluídos?

 En que datas se realizarán as quendas?

Solicitudes

  Que prazo hai para presentar a solicitude?

 Como e onde inscribir a nena ou o neno?

 Que normas se deben seguir para realizar a solicitude?

  8. Como se comproban ou corrixen os datos da solicitude e que prazo hai para facelo?

 Que documentos hai que presentar xunto coa solicitude de praza?

Precio

 Cal é o prezo do campamento?

Adxudicación de prazas

 Que documentos hai que presentar no caso de que a ou o menor teña praza adxudicada?

 Como se distribúen as prazas?

 Como se adxudican as prazas?

 Como se realiza o pagamento da praza adxudicada?

 Hai lista de agarda?

 Se se realiza o aboamento da praza e finalmente a nena ou o neno non pode acudir, é posible a devolución do diñeiro?