Depo en Marcha

Depo en marcha

Este programa ten por finalidade favorecer o envellecemento activo das persoas maiores da provincia de Pontevedra a través de distintos obradoiros que axuden a optimizar as oportunidades de saúde, participación e seguridade co fin de mellorar a súa calidade de vida.

Está dirixido a asociacións, federacións ou confederacións e fundacións que desenvolven diferentes actuacións e traballos no eido das persoas maiores.

 

Os distintos obradoiros teñen unha duración de 30 horas e deberán contar cun mínimo de 15 persoas inscritas. Para a súa realización a entidade solicitante deberá acreditar antes do inicio que o 70 % do alumnado ten 50 anos ou máis no momento da inscrición.

En función da acción formativa cada participante deberá achegar o material recollido no catálogo como "materiais que levará o alumnado". Cada obradoiro terá un custo de seis (6,00) euros por persoa.

Documentación e tramitación en sede.depo.gal

Última modificación: venres, 10 xaneiro 2020