Depo en Marcha

Depo en marcha

Aviso: As entidades solicitantes de obradoiro no marco do programa DEPO EN MARCHA 2018 que non figuren na relación de entidades con obradoiro concedido nin na relación de entidades excluídas atópanse en lista de espera.
Para maior información poderá poñerse en contacto co Servizo de Cohesión Social e Xuventude a través do teléfono 986 804 100 ou do seguinte enderezo de correo electrónico:  cohesionsocialexuventude@depo.es

Este programa está dirixido a asociacións, federacións e fundacións que desenvolven diferentes actuacións e traballos no eido das persoas maiores.

Ten por finalidade favorecer o envellecemento activo a través de distintos obradoiros que axuden a optimizar as oportunidades de saúde, participación e seguridade co fin de mellorar a calidade de vida das persoas maiores da provincia de Pontevedra, establecendo relacións sociais e favorecendo a súa inclusión en actividades que melloren o seu estado anímico, potenciando movementos de implicación e cooperación social, promovendo espazos de encontro e intercambio de experiencias e favorecendo a súa independencia para evitar o illamento e as situacións de soidade.

Os distintos obradoiros teñen unha duración de 30 horas e están dirixidos á terceira idade. Para a súa realización, a entidade solicitante deberá acreditar antes do inicio que o 70 % do alumnado ten 50 anos ou máis.

Para poder realizar o obradoiro, este deberá contar cun mínimo de 15 persoas inscritas.

En función da acción formativa, cada participante deberá achegar o material recollido no catálogo como "materiais que levará o alumnado". Cada obradoiro terá un custo de seis (6,00) euros por persoa.

As solicitudes poderán presentarse do 7 ao 26 de febreiro de 2018.

Documentación:

  • Solicitude de participación para entidades (código SIA: 612698)
  • Copia do CIF
  • Copia do DNI da presidenta ou presidente
  • Certificado de acreditación do cargo
  • Memoria xustificativa, que só é necesaria para aquelas entidades integradas na categoría establecida no punto 2.1.4 das bases reguladoras
  • Relación nominal das persoas inscritas no obradoiro adxudicado (remitir posteriormente á presentación da solicitude e só no caso de ser adxudicado o obradoiro)

 

Última modificación: xoves, 28 xuño 2018