Depo Orienta

Depo orienta 2020

A Deputación de Pontevedra crea un novo programa na natureza, "Depo orienta" é unha actividade de orientación na natureza.

A orientación é unha modalidade deportiva na que o obxectivo da ou do participante é realizar no menor tempo posible e contra o reloxo, un percorrido marcado no terreo por puntos de control, coa axuda única dun mapa (no que están representados eses puntos).

Quen pode participar?

Está dirixido ás persoas amantes dos deportes de natureza e aventura; "Depo orienta" abre a posibilidade de experimentar o deporte da orientación en diferentes paraxes da nosa provincia.

Nel poden participar persoas, grupos de amigas e amigos ou familias de calquera idade que se consideren aptas para levar a cabo a actividade.

Número de actividades e prazas

O programa "Depo orienta" ofrece 2 actividades totalmente gratuítas, cun máximo de 200 participantes en cada unha.

MONTE DO GALIÑEIRO

 • Apertura de inscricións: luns 3 de agosto
 • Peche de inscricións: luns 31 de agosto
 • Data de realización: domingo 6 de setembro
 • Lista de persoas admitidas

MONTE DA LAGOA DE CASTIÑEIRA - Prazas esgotadas

 • Apertura de inscricións: luns 7 de setembro
 • Peche de inscricións: luns 21 de setembro
 • Data de realización: domingo 27 de setembro
 • Lista de persoas admitidas

 

Formalización da inscrición

As e os participantes poderán inscribirse a través de www.depo.gal a partir do día designado para tal efecto pola Deputación e ata completar o límite de prazas.

Ofertaranse un total de 200 prazas. Aquelas persoas que se anoten con posterioridade (ata un máximo de 100) pasarán á lista de agarda. O prazo de inscrición rematará o luns anterior á realización da actividade, ás 12 horas.

No caso de non poder asistir á actividade na que estea inscrita ou inscrito deberá comunicarllo ao Servizo de Deportes antes do peche de inscricións, o luns anterior á realización da andaina ás 12 horas, enviando un correo electrónico co nome e o DNI a deportes@depo.gal; deste xeito pasará a ocupar a súa praza unha persoa da lista de agarda. A partir dese día as persoas que renuncien ou non asistan á actividade serán sancionadas e quedarán automaticamente excluídas do resto de andainas.

Ás persoas participantes confirmaráselles a asistencia a través de www.depo.gal, coa publicación da lista definitiva, e vía SMS, co programa "Depo Informa" da Deputación.

Funcionamento do programa

As e os participantes deberán desprazarse ao punto de partida da actividade, onde recibirán información sobre o funcionamento do programa e se lles entregarán os mapas e material necesario para a realización das actividades.

Esta actividade de orientación consistirá en pasar por todas as balizas establecidas na orde que se indica no mapa.

 • Horarios de saída: 10.00 e 10.30 h
 • Actividade: individual ou grupal (ata 4 persoas participantes por equipo)
 • Categorías:
  • Xestiñas: categoría para nenas e nenos, nivel físico e técnico sinxelo (menos de 4 km en total)
  • Xestas: categoría para persoas adultas, nivel físico e técnico medio (menos de 6 km en total)
  • Xesteiras: categoría para persoas cun coñecemento de orientación medio ou alto e cun nivel físico e técnico alto (máis de 6 km en total)

As saídas serán de forma gradual no tempo; en ningún momento sairán dúas persoas ou equipos no mesmo minuto.

A organización facilitaravos unha tarxeta electrónica para ir rexistrando o paso por cada unha das balizas. Debedes completar o percorrido de forma ordenada, desde a saída ata a meta.

Ao rematar a proba teredes avituallamento líquido e poderedes consultar os resultados en tempo real coa axuda do código QR impreso no mapa.

Será imprescindible o uso da máscara en todo momento.

A organización facilitará xel hidroalcohólico para quen o desexe.

Última modificación: mércores, 09 setembro 2020