Cabecera Depoemprende

DepoEmprende 2020-21

Esta convocatoria diríxese aos centros educativos de Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional da provincia de Pontevedra sostidos con fondos públicos, que dependen das diferentes consellerías da Xunta de Galicia, para que participen nos proxectos que acolle o programa: "DepoEmprende na escola", "DepoEmprende na ESO" e "DepoEmprende na FP" (convocatoria 2020-2021).

Cada proxecto "DepoEmprende" está pensado para etapas educativas diferenciadas:

  • Proxecto "DepoEmprende na escola": centros educativos que imparten Educación Primaria (5.º e/ou 6.º) e Educación Especial (programas formativos básicos e/ou alumnado para o que o centro educativo e o profesorado consideren que a experiencia pode ser proveitosa)
  • Proxecto "DepoEmprende na ESO": centros educativos que imparten Educación Secundaria Obrigatoria (4.º da ESO)
  • Proxecto "DepoEmprende na FP": centros educativos que imparten Formación Profesional (grao medio ou grao superior)

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e finalizará o día 30 de setembro de 2020.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Última modificación: mércores, 04 novembro 2020