DepoEmprende 2017

Xornadas de presentación

OBXECTIVO:

Dar a coñecer o proxecto entre o público destinatario para atraer e seleccionar as posibles persoas participantes.

DIRIXIDAS A:

Persoas desempregadas, prioritariamente persoas incluídas nos colectivos con maior risco de exclusión do mercado laboral: menores de 30 anos, mulleres, maiores de 45, persoas con discapacidade e persoas pertencentes a colectivos en risco de exclusión social.

 CONTIDOS:

  • Presentación do proxecto
  • Explicación das accións que se van levar a cabo
  • Proceso para participar

LUGARES E DATAS DAS XORNADAS:

  • Barro-Meis: 19 de decembro, no viveiro de empresas do polígono industrial Barro-Meis
  • Lalín: 20 de decembro, no viveiro de empresas de Lalín
  • Vilagarcía de Arousa: 9 de xaneiro, nas dependencias da Cámara de Comercio
  • Pontevedra: 11 de xaneiro, no salón de actos do Edificio Administrativo da Deputación de Pontevedra
  • Tui: 16 de xaneiro, nas dependencias da Cámara de Comercio
  • Vigo: 18 de xaneiro, nas dependencias da Cámara de Comercio

HORARIO: de 12.30 a 14.00 h

Última modificación: martes, 15 maio 2018