DepoInforma COVID19

DEPOINFORMA

A Deputación pon en marcha medidas urxentes ante a crise sanitaria do COVID-19. O Comité de Seguimento estableceu o aprazamento de eventos e actividades de participación en diferentes programas, ademais do peche de diversos centros, o fomento do teletraballo entre o persoal da  Administración provincial e atención a cidadanía a través dos servizos electrónico e telefónico. Todo iso co fin de evitar situacións de risco de contaxio.

 
 

Suspensión e interrupción dos prazos administrativos

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, trae como consecuencia a suspensión e interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do Sector Público, e, por conseguinte, na Deputación de Pontevedra. A suspensión dos prazos para realizar trámites de procedementos administrativos prorrogarase ata a data en que perda vixencia o estado de alarma

Aconséllaselle á cidadanía o uso de medios electrónicos e telefónicos para realizar xestións coa Administración provincial.

Preguntas frecuentes sobre algúns proxectos da Deputación

Axenda

Non celebración das Comisións informativas e do Pleno previstos para o mes de marzo 2020 (20/03/2020)

Non celebración das sesións ordinarias da Xunta de Goberno (20/03/2020)

Quedan canceladas todas as actividades da axenda cultural da Deputación e todas as actividades das DeporteEscolas.

Centros pechados temporalmente ata próximo aviso

COVID-19

Teléfono información xeral sobre o coronavirus: 900 400 116

Preguntas e respostas sobre coronavirus

Medidas hixiénicas para a prevención de contaxios pola COVID-19

Recomendacións para o manexo domiciliario dos residuos en fogares con positivos ou en corentena por COVID-19, e para o manexo domiciliario dos residuos en fogares sen positivos ou que non estean en corentena

Impacto emocional causado pola COVID-19

Recomendacións de apoio emocional a nenas e nenos durante a epidemia de COVID-19

Guía de actuación para mulleres que estean a sufrir violencia de xénero en situación de permanencia domiciliaria derivada do estado de alarma por COVID-19

BOE Crisis sanitaria COVID- 2019

 

 

Última modificación: luns, 30 marzo 2020

Noticias