DepoInforma COVID19

DEPOINFORMA

A Deputación de Pontevedra adapta o seu funcionamento e os seus servizos á normativa sanitaria vixente en cada momento. Co inicio da desescalada autorizada pola Administración autonómica a partir do venres 26 de febreiro a institución provincial retomará progresivamente a súa actividade de maneira presencial.

O Arquivo, a Biblioteca, o castelos de  Soutomaior e o Museo de Pontevedra están abertos desde o 17 de febreiro e, de forma progresiva, recuperaranse todas as actividades presenciais promovidas desde a institución tanto na sede de Pontevedra coma na de Vigo.

Non obstante, a pesar da mellora das estatísticas, e co fin de evitar aglomeracións en espazos pechados, a atención á cidadanía seguirase realizando de forma prioritaria a través dos servizos electrónicos e telefónicos da institución provincial.

Seguimos traballando telematicamente para prestar todos os servizos que precisa a cidadanía por teléfono e con cita previa.

A situación mellorou e as restricións serán máis laxas na maior parte do territorio da provincia a partir de marzo, pero toca seguir sendo responsables para superar esta situación de forma conxunta e non retroceder. O obxectivo é recuperar a normalidade sanitaria, social e económica o antes posible.

Informarémosvos puntualmente de calquera cambio a través da nosa web e das redes sociais.

Pódense consultar nesta páxina as medidas específicas de prevención segundo o nivel epidemiolóxico de cada concello

 Cita Previa

  Sede Electrónica

  Oficina Virtual Tributaria –ORAL

Centro de atención telefónica do ORAL: 886 211 400

Deputación de Pontevedra: 986 804 100

 

Centros

Campaña #Responsabilízate

SITUACIÓN

A crise sociosanitaria da COVID-19 provocou grandes transformacións e cambios a nivel doméstico tanto nas pautas de consumo como na clase de residuos xerados en millóns de fogares.

Os residuos sanitarios de uso doméstico deben xestionarse de forma correcta para evitar danos ao medio.

A responsabilidade individual é máis necesaria que nunca. Trátase de usar e tamén de refugar os residuos sanitarios da forma correcta seguindo as instrucións do Ministerio para a Transición Ecolóxica: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-COVID19/residuos/default.aspx

CONSECUENCIAS

A mala xestión dos residuos sanitarios derivados da COVID-19 ocasiona graves danos ambientais

Máscaras e luvas de látex ou nitrilo son esenciais para protexernos da COVID-19, pero se se tiran no chan poden supoñer unha importante ameaza para a saúde das demais persoas.

Máscaras e luvas son ademais unha ameaza para o noso planeta se acaban nas rías, nos montes ou no sistema de rede de sumidoiros das cidades e vilas, xa que non se degradan.

Unha máscara tarda ao redor de 400 anos en descompoñerse na natureza.

As luvas tamén son altamente contaminantes e perniciosas se acaban no fondo do mar e poñen en perigo a vida dalgunhas especies.

Só España fabricará durante o mes de xuño máis de 100 millóns de máscaras para fornecer a hospitais, corpos e forzas de seguridade e para protexer a poboación en xeral. É esencial empregar correctamente o material de autoprotección durante o seu uso e ao refugalo.

INDICACIÓNS

España é o sexto país da UE onde máis se reciclan os envases; é o momento de reafirmar este compromiso colectivo e xestionar de forma correcta o novo lixo que xeran os fogares.

Responsabilízate e deposita as túas luvas, máscaras e botes de xel nos contedores correctos.

As máscaras e as luvas non son reciclables e deben depositarse no contedor de descarte, de cor verde ou gris segundo o municipio.

Os botes baleiros de xeles desinfectantes deben deixarse no contedor amarelo xunto ao resto de envases de produtos de limpeza.

Un pequeno xesto coma gardar as máscaras ata poder depositalas nos contedores de residuos orgánicos ou restos ou levar os botes de xel hidroalcohólico ao contedor amarelo de envases pode previr danos irreparables no noso contorno máis próximo.

NO MARCO DOS ODS

A campaña "Responsabilízate" da Deputación de Pontevedra enmárcase no cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas que a Institución provincial asumiu como prioritarios e que inflúen en cada unha das decisións do Goberno provincial.

A Deputación traballa de forma efectiva para reducir o impacto ambiental negativo das cidades e preservar os recursos naturais da provincia de Pontevedra.

Outra das liñas de traballo enmarcadas nos ODS son accións da Deputación encamiñadas a reducir considerablemente a xeración de refugallos mediante actividades de prevención, redución, reciclado e reutilización.

Este marco é o que inspira o lanzamento desta campaña de sensibilización, que busca situar Pontevedra como un referente no tratamento responsable do novo lixo xerado pola COVID-19 e a protección do medio como unha responsabilidade colectiva.

Información tributaria

Recomendacións fronte á COVID-19

Carteis de medidas preventivas e de hixiene fronte á COVID-19

Teléfono información xeral sobre o coronavirus: 900 400 116

Preguntas e respostas sobre coronavirus

Última modificación: martes, 09 marzo 2021