DEPOINFORMA. PARA OS CONCELLOS

A Deputación pon en marcha medidas urxentes ante a crise sanitaria do COVID-19. O Comité de Seguimento estableceu o aprazamento de eventos e actividades de participación en diferentes programas, ademais do peche de diversos centros, o fomento do teletraballo entre o persoal da  Administración provincial e atención a cidadanía a través dos servizos electrónico e telefónico. Todo iso co fin de evitar situacións de risco de contaxio.

 

Comisión técnica para a asistencia aos municipios fronte a COVID-19

 

Última modificación: martes, 26 xaneiro 2021