DEPOINFORMA. PARA OS CONCELLOS

A Deputación pon en marcha medidas urxentes ante a crise sanitaria do COVID-19. O Comité de Seguimento estableceu o aprazamento de eventos e actividades de participación en diferentes programas, ademais do peche de diversos centros, o fomento do teletraballo entre o persoal da  Administración provincial e atención a cidadanía a través dos servizos electrónico e telefónico. Todo iso co fin de evitar situacións de risco de contaxio.

Actualmente a situación mudou e a Administración provincial está a recuperar de forma progresiva a súa actividade.

 

Comisión técnica para a asistencia aos municipios fronte a COVID-19

Levantamento e suspensión e interrupción dos prazos administrativos

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, trae como consecuencia a suspensión e interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do Sector Público, e, por conseguinte, na Deputación de Pontevedra. A suspensión dos prazos para realizar trámites de procedementos administrativos prorrogarase ata a data en que perda vixencia o estado de alarma

Calendario fiscal prorrogado

Aconséllaselle o uso de medios electrónicos e telefónicos para realizar xestións coa Administración provincial.

Axudas

Protocolo de limpeza viaria

Guía de limpeza e desinfección

Productos virucidas autorizados en España

Normativa

Última modificación: luns, 26 outubro 2020