Comisión técnica para a asistencia aos municipios fronte a COVID-19

Comisión técnica para a asistencia aos municipios fronte a COVID-19

O Comité de Seguimento da COVID-19 acordou a creación, por parte da Deputación de Pontevedra, dunha Comisión Técnica para a Asistencia Municipal, que servirá para asesorar os concellos nas dúbidas sobre as competencias e actuacións que terán que desenvolver na nova normalidade tras a COVID-19.

Esta comisión, que xorde pola necesidade que os concellos, especialmente os 59 de menos de 50.000 habitantes, teñen de apoio técnico para tomar decisións intelixentes, constitúe o primeiro paso para a posta en marcha dun plan coordinado de acción local na provincia impulsado pola Deputación tras a crise sanitaria. A iniciativa é froito do acordo dos grupos; de feito, aprobouse por unanimidade e co respaldo do voceiro da oposición, Jorge Cubela, e daralles resposta ás demandas de alcaldesas e alcaldes.

A comisión, que é paritaria e reúne sete funcionarias e sete funcionarios de alto nivel da Deputación, ofreceralles información aos concellos sobre os asuntos máis relevantes que afectan todas as políticas sociais e económicas tras a crise da COVID-19, como os que se refiren aos orzamentos ou os relativos ás limitacións no acceso aos espazos públicos e á distancia física. Neste sentido, a presidenta resaltou a especial importancia que terá este novo órgano, xa que desenvolverá funcións esenciais. Asesorará os concellos en aqueles ámbitos da súa xestión e competencia, garantindo a asistencia e a cooperación xurídica e técnica en todas as cuestións vinculadas á xestión tanto ordinaria coma extraordinaria provocada pola COVID-19.

A comisión estará coordinada polo responsable do Servizo de Asistencia Intermunicipal da Deputación, Gabriel Rodríguez Alonso, e contará co respaldo do secretario da Corporación. A comisión técnica estará integrada por persoal dos servizos de Intervención, Recursos Humanos, Cooperación, Arquitectura, Prevención de Riscos Laborais, Servizos Sociais, Infraestruturas, Mobilidade, Contratación, Revitaliza e I+D+I, Igualdade e ORAL; este último resolverá dúbidas sobre tributos, taxas e prezos públicos.

Consultas

Normativa COVID-19

Dereito europeo, estatal e económico

Arrendamento de vivendas e locais comerciais

Colectivos vulnerables

Traballadoras e traballadores autónomos

Medidas tributarias

Normativa tributaria

Mobilidade de persoas

Desescalada:

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Medidas urxentes violencia de xénero

Recomendacións apertura de piscinas

Recomendacións para a apertura de praias e zonas de baño

Normativa terrazas, praias, parques, xardíns, mobilidade, etc…

Puntos clave fase 3. Normativa e recomendacións

Acordo sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade

DECRETO 90/2020, do 13 de xuño, polo que se declara a superación da fase III do Plan para a desescalada das medidas extraordinarias adoptadas para facer fronte á pandemia do COVID-19

Condicións mercadillos Fase 3

Protocolo polo que se establecen as medidas preventivas en materia de saúde pública fronte ao COVID-19 para o desenvolvemento da xornada electoral de 12 de xullo de 2020

Modificación das medidas de prevención

Modificación da ordenanza fiscal do órgano de Xestión Tributaria e Recadación de Recursos Locais (ORAL)

Creación e composición da Comisión:  

Última modificación: xoves, 04 xuño 2020