Depointegra Xoven
Solicitude de participación no proxecto
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.

Estas son as modalidades formativas e as comarcas nas que se van impartir. Selecciona as especialidades formativas tendo en conta as túas preferencias (Especialidade formativa - Duración aproximada - Requisitos de acceso** - Comarca)

Este campo é obrigatorio.

**Requisitos de acceso:

• Nivel 1: sen requisitos formativos nin profesionais

• Nivel 2: título de graduada ou graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO), proba de acceso a ciclo formativo de grao medio, certificado de profesionalidade do mesmo nivel, certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional, proba de acceso á universidade (PAU) para maiores de 25 anos

• Nivel 3: título de bacharelato, certificado de profesionalidade do mesmo nivel, proba de acceso a ciclo formativo de grao superior, certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional, proba de acceso á universidade (PAU) para maiores de 25 e/ou 45 anos

Este campo é obrigatorio.