Descarga de documentos

Documentos de Deportes

Subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2018

Subvencións dirixidas a asociacións e clubs deportivos sen ánimo de lucro (actividades deportivas)

Subvencións para o deporte náutico

Subvencións a clubs deportivos de ámbito nacional

DEPORTE escolas

Uso de instalacións